Andreas Sture

Formgivare till INVITE

Andreas är utbildad industridesigner och arbetar på White Arkitekter i Göteborg. Där utvecklar han produkter med koppling till arkitekturen. Alla projekt utgår ifrån ett identifierat behov och svarar alltid på frågan varför.

”Det ligger ett ansvar hos oss designers – att ta fram produkter med kvaliteter som överlever trender och har så långa liv som möjligt.”